Ons bee

Van 1994 tot 2018 weut ons bee, »la Schaerbeekoise » gebrave deu de braverâ l’Abbaye des Rocs, in exclusiviteit veu ons musée. ‘t es nen ambré van 9,5%

Vanaf 2018 weut » La Schaerbeekoise » gebrave deu de braverâ Van den Bossche, speciool veu ‘t musée, ‘tes een broein van 9%.

Vanaf 2018 braaft de braverâ l’Ermitage de » Eizelskop « , nen trple blond van 8%, oek exclusief veu ons.

Ze zen alle 2 alien te krâge in ‘t musée, oek vi mei te pakken of als kadou.